Wenche Gøransson Finnes

Verkene har spennvidde fra det helt abstrakte, formbevisste til det figurative og narrative, med et vell av kombinasjoner mellom disse to ytterpunktene. Selv påpeker hun at det er fargene som er det viktigste for henne. Ofte tar hun med seg inntrykk fra reisene sine og transformerer dem til fargerike og eksotiske billeduttrykk. Slående er hennes bilder av barn og dyr, der hun evner å fange sjel og essens i ett frossent øyeblikk.

Wenche G Finnes1

Wenche G Finnes2