Vigdis Søvik

Inspirasjon finner jeg over alt. Jeg undersøker. Det kan være et møte med naturen, eller med meg selv, eller med/mellom andre.
For meg understreker maleriet den tiden jeg trenger for å lande i øyeblikkene. Gjennom fargenes valører, streken, strøkene, pussingen og all den tiden som trengs til dette, kan jeg bare være. Hvis jeg er heldig, har språket tilstrekkelig åpenhet og avstand i seg, til at andre opplever plass i dem. Jeg håper at også gleden som jeg kjenner på underveis i maleprosessen, setter spor.

sovik3

sovik1

sovik2

sovik4