Veslemøy Nystedt Stoltenberg

«Vi ser ofte fragmentarisk, men fragmentene kan være en del av en større sammenheng. Vi søker helhet, men fragmentene har sin verdi og kan være holdepunkter underveis».

Veslemøy N Stoltenberg1

Veslemøy N Stoltenberg2