Vår 20. utstilling på Lilleaker

Øraker 20026. og 7. februar arrangerte Lilleaker Lions sin 20. kunstutstilling. Se omtale av utstillingen lenger ned på siden.
Den første salgsutstillingen ble arrangert på Øraker skole i 1997 og i 2004 ble utstillingen flyttet til Stoppestedet (Se bilde fra 2002 ovenfor. Bilde på forsiden viser årets kunstner Liz Ravn). I løpet av disse tjue årene er det omsatt kunst for ca. 5,4 mill. kr. Dette har gitt klubben en inntekt på ca. 1,5 mill. kr fra kunstsalg, kafeteria og lotteri. Alt arbeid klubben gjør er på dugnadsbasis, og denne inntekten har derfor gått uavkortet til veldedig arbeid sammen med inntekten fra andre aktiviteter.

I disse 20 årene har vi presentert 380 kunstnere. Hver kunstner har vært med i et eller flere år. Hvert år har vi med mellom 45 og 50 kunstnere. Til sammen har vi solgt 1622 kunstverk – malerier og trykk.

Trekningslisten fra årets kunstlotteri:
Gevinst 1 – Ukjent kunstner: Christoffer Ellingsen
Gevinst 2 – Jan Baker: Jan Petter Wilberg
Gevinst 3 – Liz Ravn: Johanne Heggdal
Gevinst 4 – Jan Baker: Øyvind Olsen
Gevinst 5 – Hroar Scheibler: Harald Sundjord
Gevinst 6 – Hroar Scheibler: Ingrid Taxt Sten
Gevinst 7 – Benita Tornholm: Guro Heggdal
Gevinst 8 – Rosseland: Einar Eriksen
Gevinst 9 – Benita Tornholm: Marianne Ofstad
Gevinst 10 – Lilleakerakertegninger: Kari Jørgensen
Gevinst 11 – Lilleakertegninger: Petter Brænde