Tori Fossum Sorgendal

«Jeg maler bilder ut fra intuisjon, så både stil, innhold og farger varierer deretter. Min tolkning er at livslinjer er et uttrykk for hvordan livets ulike erfaringer og hendelser kan gi seg utslag på mange vis. Mine abstrakte bilder har blitt til ved, for meg, et under, der sinnets skaperglede har fått fritt utløp.»