Svetlana Rezvaya

Hennes mål i livet er å tilegne seg ny kunnskap og nyttiggjøre seg av denne i sitt virke. Kunnskaper fra ulike fagfelt hjelper henne å se verden bedre og dypere. Hun tilstreber gjennom sine malerier et filosofisk uttrykk med farge, rytme og teknikker.
«I mine malerier streber jeg å formidle følelser av fred, glede og noen ganger tristhet eller bevegelse, håp og fornyelse. Hvis betrakteren berøres eller har tanker gjennom sin oppfatning av mine malerier, så har budskapet nådd sitt bestemmelses-sted»