Sigrid Øyrehaugen

Motivene mine veksler mellom interiør og landskap. Der er det farger og lys som aldri slutter å berøre og forføre. Lys og mørke er grunnleggende, og fargen har stadig fått større betydning. Når jeg arbeider med monotypi maler jeg pastost med oljebaserte trykkfarger på en metall– eller plexi-plate. Etterpå blir det trykket i en grafikkpresse. I trykkeprosessen er det et overraskelsesmoment som gir meg distanse og arbeidslyst, – forteller Sigrid