Sigmund Olsvik

Olsvik er inspirert av den norske kysten på Vestlandet og Nord-Norge. Han er oppvokst i Haugesund, og har reist mye i Nord-Norge og med Hurtigruta, noe som blir synlig i motivene hans, som ofte består av hus og naust langs kysten. Noen av bildene er mer figurative og detaljerte, mens andre er mer abstrahert. Olsvik sier selv at bildene hans ikke nødvendigvis er fra et spesielt sted, men a han heller søker å fremstille stemninger og inntrykk fra dette særegne landskapet.

Sigmund Olsvik1

Sigmund Olsvik2