Ragnar Olaf Hauge

Han blir også kalt Roh, jobber innenfor et stort spenn av forskjellige teknikker, som blant annet tegning, maleri, litografi, skulptur, keramikk, digitale tegninger og fotografi.
Dette kommer til uttrykk i arbeidene hans gjennom en genuin tro og kontinuerlig undersøkelse av mennesket som et fritt individ med kraft til å skape seg selv, igjen og igjen!

hauge3

hauge2

hauge1