Per Helge Moen

«Mitt fokus er en lek med lys, form og farger. Lar meg begeistre av prosesser. Utvikle idéer. Med egne hender overføre motiver jeg ser har livets rett til en todimensjonal verden», sier Per Helge Moen

 

PH Moen kunst3 PH Moen kunst1PH Moen kunst2