Ole Ertzeid

Lista – horisonter og høy himmel. En utømmelig kilde til inspirasjon for malere i generasjoner tilbake i tid. I dag er det få som fanger Lista-lyset slik maleren Ole Ertzeid gjør det.
Maleriene mine blir til i skjæringspunktet mellom det mørke og det lyse. Lyset er det helt vesentlige:
De skaper liv.

 

ertzeid3

ertzeid4

ertzeid2

ertzeid1