Namins krisesenter for barn

Det er fortsatt en god del fattigdom i Latvia, spesielt på landsbygda, og det er mange familier med store barnekull. Fattigdom er ikke bare fravær av penger til det nødvendige. Det fører ofte også med seg utfordringer i livet generelt, og det er lett å falle utenfor.

Det er ca. 90 barn som er registrert i senteret Namins i Auce 10 mil sydvest for Riga. De går på vanlig skole og bor hjemme. Etter skoletid går de imidlertid til senteret hvor de får et varmt måltid. Her får de leksehjelp, omsorg og voksenkontakt, og stimulering til bl. a. å få seg utdannelse. Her får de tilbud om meningsfulle aktiviteter. De kan drive med lek, håndarbeid, musikk, data etc.

Driften av senteret er basert på frivillig innsats fra lokale pensjonister til det daglige arbeidet. Det er fjorten hjelpere som gjør en fantastisk innsats. Senteret ledes av Ligija Bluka. Se bilde nedenfor. Senteret er også helt avhengig av finansiell støtte til driften. Det er flere grupperinger som støtter.

Lilleaker Lions har støttet Namins krisesenter for barn i Auce siden 2006. De siste par årene har vår støtte gått direkte til den daglige driften. I tillegg bygger vi nå opp et fond for hjelp til utdannelse.

Tidligere har vår finansielle støtte gått til full renovering av bygningen til Namins. Bygningen var veldig nedslitt, og det var mye innvendig fuktskade pga. lekkasje. Over noen år støttet vi med 700.000 kr til rehabiliteringen. På grunn av prisnivået i Latvia er det utrolig hvor mye vi fikk gjort for denne summen. Det var penger fra våre inntektsbringende aktiviteter og i tillegg noe støtte fra andre lions-klubber. Bilde nedenfor er fra sluttfasen av den innvendige rehabiliteringen.

På Lativias nasjonaldag 18.11.2016 ble Lilleaker Lions æret for sitt humanitære arbeid i Auce. Utdelingen skjedde høytidelig i kulturhuset i Auce med ordførerens som vertskap.

Hvis noen har lyst til å høre mer om vårt arbeid for barna på krisesenteret Namns i Auce og bidra med økonomisk støtte, så ta kontakt med en i vår Auce-komite:

Einar Eriksen 454 11 080
Harald Nesset 976 56 959