Marlen Langeland Hagen

Å formidle et uttrykk, farger og bildenes behandling, er det som opptar henne mest. Hun lar seg inspirere av andre malerier, fascineres av maleteknikker og fargesammensetninger, og gjenskaper dem alle hjemme i sitt atelier. Hun er også svært inspirert av naturens elementer. Hun fotograferer enkeltelementer med hukommelsen, forstørrer dem opp og legger på nye og til tider dristige farger.
Hun beveger seg i grenseland mellom de abstrakte og det figurative. Etter hvert som man betrakter bildene trer motiver frem i flaten, slik drømmer trer frem i sinnet i det søvnen griper en.
Marlen Langeland Hagen betrakter seg selv som en drømmer.

hagen3

hagen2

hagen1