Lysakerelva Andeløp 2019

Lilleaker Lions arrangerer Lysakerelva Andeløp lørdag 7. september kl 1600. Løpet arrangeres for sjette gang og går i lokale historiske omgivelser.
Base for løpet er området mellom Jernbanebroa og Ruinen som ligger i nærheten av Statkraft. Her holder speaker-tjenesten til, og det blir kiosksalg og aktiviteter for de minste barna. Erfaringsmessig vil vannføringen i Lysakerelva variere, og start og mål vil bli tilpasset etter vannføringen. Det er gangveier i området som gjør at det er enkelt å følge løpet underveis. Bildet ovenfor er fra fjorårets start og viser endene i ferd med å posisjonere seg.

Loddsalg for deltagelse i Andeløpet skjer på denne måten:
Hver enkelt and har sitt spesifikke nummer. Nummeret på en kjøpt loddseddel samsvarer med nummeret på en and. Kjøper av lodd får sitt/sine loddnummer som bevis. Det er fellesstart, og den anden som kommer først i mål vinner hovedpremien. Endene forblir Lilleaker Lions sin eiendom, og de oppbevares av Lions både før og etter løpet.
Pris per lodd er kr 100.-

Premier:
De fire første endene i mål premieres med:
1.premie er gavekort til en verdi av kr 15.000.-
2.premie er gavekort til en verdi av kr 8.000.-
3.premie er gavekort til en verdi av kr 5.000.-
4.premie er gavekort til en verdi av kr 2.000.-

Salg av lodd:
• Lodd kan bestilles ved bruk av VIPPS til Lilleaker Lions / 11463. Oppgi navn, adresse og beløp. Skriv inn tekst: Kjøp Andeløp
• Lodd vil bli solgt på CC Vest følgende lørdager: 25.5 – 15.6 – 22.6 – 17.8 – 24.8 – 31.8 og på løpsdagen 7.9

Vi takker våre sponsorer: