Lysakerelva Andeløp 2018


Her er premielisten. Den videre teksten nedenfor er uendret fra før løpet:
15.000 kr – Birthe Dannow
8.000 kr – Heidi Leganger-Krogstad
5.000 kr – Eskild Hinnericshen
2.000 kr – Hans Skageng

Lilleaker Lions arrangerer Lysakerelva Andeløp lørdag 1. september kl 1600. Løpet arrangeres for femte gang og går i lokale historiske omgivelser.
Base for løpet er området mellom Jernbanebroa og Ruinen som ligger i nærheten av Statkraft. Her holder speaker-tjenesten til og det blir kiosksalg og aktiviteter for de minste barna. Erfaringsmessig vil vannføringen i Lysakerelva variere, og start og mål vil bli tilpasset etter vannføringen. Det er gangveier i området som gjør at det er enkelt å følge løpet underveis. Bildet ovenfor er fra fjorårets start og viser endene i ferd med å posisjonere seg.

Loddsalg for deltagelse i Andeløpet skjer på denne måten:
Hver enkelt and har sitt spesifikke nummer. Nummeret på en kjøpt loddseddel samsvarer med nummeret på en and. Kjøper av lodd får sitt/sine loddnummer som bevis. Det er fellesstart, og den anden som kommer først i mål vinner hovedpremien. Endene forblir Lilleaker Lions sin eiendom, og de oppbevares av Lions både før og etter løpet.
Pris per lodd er kr 100.-

Premier:
De fire første endene i mål premieres med:
1.premie er gavekort til en verdi av kr 15.000.-
2.premie er gavekort til en verdi av kr 8.000.-
3.premie er gavekort til en verdi av kr 5.000.-
4.premie er gavekort til en verdi av kr 2.000.-

Kjøp av lodd:
Lodd kan bestilles ved bruk av:
• VIPPS til Lilleaker Lions / 11463 eller
• Via e-post til post@lilleakerlions.no og innbetaling til konto nr. 7039.05.03723
Ved bestilling skriv inn antall lodd, navn, adresse og telefonnummer. For VIPPS oppgis dette i meldingsfeltet.

Vi takker våre sponsorer: