Lions tulipanaksjon 2015

15.04.25 TulipanaksjonenLilleaker gjennomførte den årlige tulipanaksjonen på CC Vest 25. april. Inntekten går til Lions program MITT VALG. Programmet eies av stiftelsen «Det er mitt valg» som er en del av Lions. Stiftelsen er ansvarlig for utvikling og skolering av lærere og førskolelærere.

MITT VALG er et program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler.
MITT VALG skal gi et grunnlag for å ta gode valg. Hensikten er å forebygge problematferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler. Det er viktig å starte det forebyggende arbeidet så tidlig som mulig. Identitetsutvikling, sosial tilhørighet og mestringsevne er viktige elementer i arbeidet. MITT VALG er godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Utfordringene
Presset på unge mennesker er stort. For noen kan det få brutale konsekvenser. Rusmidler kan virke som en vei ut. Kriminalitet kan følge med. Mobbing rammer et stort antall unge og mange blir skadet for livet. Vi kan gjøre en innsats for å gi dem god selvfølelse og gode holdninger som hjelper for å gjøre riktige valg.

MITT VALG trener barn og unge i
• å ta ansvar og sette grenser
• å kommunisere godt
• å bygge selvfølelse
• å ta beslutninger
• å sette seg mål

Målene for MITT VALG er
• å gi skoler og barnehager et konkret, metodisk verktøy i det forebyggende arbeidet mot bruk av rusmidler
• å hjelpe barn og unge til personlig vekst og utvikling
• å hjelpe til å utvikle en positiv sosial adferd mht. samhandling og sosiale og emosjonelle ferdigheter
• å støtte foreldrene i det generelt forebyggende arbeidet

Slik jobbes det
• personalet i barnehager og skoler tilbys skolering av stiftelsen før programmet tas i bruk
• kurs og materiell for undervisningen er gratis
• programmet er tilpasset Kunnskapsløftet i skolen og gjeldende rammeplan for barnehagene

E Eriksen 05.05.2015

DetErMittValg_vignett-I