Lions Club Oslo/Lilleaker

lions_66

Vi er en Lionsklubb med i underkant av 40 medlemmer av begge kjønn. Vårt motto er: «Vi er gode venner som hjelper andre»
Vi driver med hjelpearbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt og gjennomfører inntektsbringende aktiviteter. Inntekten går uavkortet til veldedige formål. Vi har medlemsmøter en gang i måneden med administrative saker, foredrag og avslutter med en god middag.

Vi ønsker nye medlemmer velkommen

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Lions dekker behov for hjelp i lokalsamfunnet over hele verden. Vi er representert i 210 land med en medlemsmasse på ca. 1,4 mill. medlemmer. I Norge har Lions ca. 11.000 medlemmer fordelt på 480 klubber. Vi gir av vår fritid for å hjelpe andre.
Lions har en VISJON om å være den globalt ledende serviceorganisasjonen og den fremste i humanitær tjeneste. Lions har i tillegg en ETISK NORM som alle medlemmer skal bestrebe seg på å leve opp til.

LCIF, Lions Clubs International Foundation, er vårt internasjonale fond som skal gjøre livet bedre for folk over hele verden. Det gjøres bl. a. et stort arbeid med øyehelse og dette har gitt tusener synet tilbake. Det er også et katastrofefond som raskt kan bidra ved større internasjonale katastrofer. Fondet får årlig 200 mill. kr fra medlemmer over hele verden. www.lions.no

LILLEAKER LIONS

INNTEKTER. Våre inntektskilder er den årlige Kunstutstillingen på Stoppestedet, andeløp i Lysakerelven, Tulipanaksjonen, loddsalg under Lilleaker Musikkfestival, Kirkekonsert m. m. Den daglige driften av klubben dekkes av medlemskontingent.

RØDE FJÆR. Dette er en innsamling som Lions gjennomfører hvert fjerde år. Første innsamling i 1966 resulterte i Beitostølen Helsesportssenter etter initiativ fra Erling Stordahl. I 2015 ble det samlet inn 25 mill. kr til Lions eget program Mitt Valg.

MITT VALG. Lokalt og nasjonalt støtter vi rusforebyggende arbeid gjennom Lions program Mitt Valg som brukes i skoleundervisningen med mål å forebygge mot mobbing og bruk av rusmidler.

DUGNADSARBEID. I tillegg til å støtte mange humanitære aksjoner driver vi dugnadsarbeid med kjøring for eldresenteret og pasienter ved Radiumhospitalet, grillfest og hyggetreff for eldre, Lions fredsplakatkonkurranse på de lokale skolene m. m. Vi deltar i Operasjon Ved med distribusjon av ved til trengende i byen vår.

ØKONOMISK STØTTE. Lokalt støtter vi bl. a. barne- og ungdomsarbeid, skolemusikkorpsene i bydelen, gaver til sykehjemmene og enkeltmennesker i en vanskelig situasjon. Vi har et samarbeid med Ullern bydel gjennom «Familiens Hus». Nasjonalt og internasjonalt støtter vi bl. a. Lions Førerhundskole, Ridderrennet, Lions helsesportsuke i Tana, SOS-Barnebyer, Lions øyehelseprosjekt, brønnborings- og skoleprosjekter i Afrika.

NAMINS KRISESENTER. Lilleaker Lions største prosjekt er vår mangeårige støtte til et krisesenter for barn i byen Auce i Latvia. Senteret drives på frivillig basis uten offentlig støtte. Vi har avslutte en bygningsmessig totalrenovering av hjemmet. I dag støtter vi driften av senteret og gir støtte til utdannelse på høyere nivå.