Kunstinntekt til krisesenter for barn

15.02.12 Bilde fra Mia Gjerdrum Helgesen

Lilleaker Lions kunstutstilling 2015 ble arrangert 31. jan og 1. feb. 43 kunstnere deltok med til sammen 350 kunstverk. Klubben er godt fornøyd med inntekten fra kunstsalget som uavkortet går til humanitært arbeid. Klubben takker alle kjøpere som har vært med å bidra til dette arbeidet. Oppslutningen om utstillingen var meget bra, og mange bruker denne fine kulturbegivenheten på Lilleaker til å bli kjent med flere av våre gode nasjonale kunstnere.

Årets kunstner, Mia Gjerdrum Helgesen, hadde donert et stort maleri «Lys» til klubben. Bildet er vist ovenfor. En annen donor hadde gitt mange bilder. De fleste av bildene er nå solgt. Vi takker givere som hadde satt som forutsetning at inntekten av salget skal gå til Namins krisesenter for barn i Auce i Latvia.

Lilleaker Lions har siden 2006 støttet et krisesenter for barn i Auce som ligger 10 mil sørvest for hovedstaden Riga i Latvia. Det er stor fattigdom i området og vanskelige sosiale og økonomiske forhold for mange familier. Senteret er et reelt tilbud til barn i krise. Klubbens mål er å hjelpe til å bedre oppvekstsvilkårene for disse barna. For tiden er det 113 barn ved krisesenteret. Bildet nedenfor er fra et besøk ved senteret i 2012.

15.02.12 Bilde fra besøk 2012
I 2013 igangsatte klubben et nytt prosjekt for å hjelpe til med å rette opp et stort bygningsteknisk forfall som bl.a. omfattet store taklekkasjer, råttent gulv med soppdannelse og behov for inn- og utvendig oppussing av vegger.

Så langt har prosjektet kostet 375.000 kr. Dette beløpet er dekket med innsamlede midler fra Lilleaker Lions sammen med støtte fra andre deler av Lions organisasjon. Sommer 2015 skal bygget pusses opp utvendig. Klubben har nå samlet inn ytterligere en kvart million kroner for å dekke denne kostnaden.