Kristian Finborud

Han veksler mellom to ulike uttrykk i bildene sine. Humoristiske bilder og stemningsfulle landskapsmotiver. Selv opplever han vekselbruket mellom de to formene som fruktbart. De humoristiske bildene springer ut av en klar idè eller et ønske om å fortelle noe, mens landskapsbildene er mer abstrakte og vektlegger rent billedmessige aspekter.
«Naturbildene mine kan kanskje beskrives som fantasier eller fabuleringer over landskapstemaer, der elementer som farger, lys og stofflighet blir de viktigste. Landskapene mine har et klassisk utgangspunkt, men de er ikke direkte skildringer fra bestemte steder. Det er bare unntaksvis at jeg tar utgangspunkt i skisser tegnet ute i landskapet. Vanligvis arbeider jeg fram motivet underveis, og lar det tre fram i samspill med selve kobberplaten» sier kunstneren.