Kjell Nupen

Kjell Nupen hadde alt som 13-åring bestemt seg for å bli maler og fikk i ung alder gjennombrudd som maler og grafiker, og var i mange år en markant skikkelse i norsk samtidskunst.
Kjell Nupens kunst fra 70-tallet var i høy grad motivert ut i fra en kritikk av det bestående samfunnet. På 80-tallet ble det politiske og aggressive neddempet til fordel for mer kontemplative former. Landskapsscenene inntok kunstneren repertoar og en vektlegging av maleriets koloristiske og formale kvaliteter har siden spilt en overordnet rolle i Nupens kunst.