Cathrine Ruud Hagman

Det er ingen tvil om at det særlig er århundreskiftet 1900 og Paris som er Ruud Hagmans kunstneriske landskap. En tid som nettopp blant annet kjennetegnes av et rikt motivrepertoar – det viktigste er ikke hva man malte, men hvordan. De formale aspekter, fargen og formen, var viktigere enn tematikken. Et tankesett som synes å passe Ruud Hagman. Bildene trer frem gjennom fargenes virkning mot hverandre og malingens tekstur.

Cathrine Ruud Hagman1

Cathrine Ruud Hagman2