Kari Rindahl Endresen

«Hun kjenner fjellenes viltre karakter, himmelens stadige skiftninger, husenes sjel og hun fornemmer bryggenes stimulerende aktivitet. Hun maler landskap som lever.»

Kari har malt akvarell siden 1994 og vært heltidskunstner siden 2008. De siste årene har hun også jobbet med litografi. Hun er født og oppvokst i Tromsø, men har sterke røtter på nordlandskysten, et område der hun også henter inspirasjon. Hun liker å leke med kontraster og har over år utviklet en helt særegen og røff akvarellstil.

Endresen2 Endresen1