Kari-Anne Næssø

De utstilte bilder er fra en tidligere epoke i Kari-Anne Næssø sitt kunstnerliv. I dag konsentrerer hun seg om bestillingsoppdrag, og den røde tråden i hennes kunst i dag er mennesket, det figurative, og spesielt kvinnen. I sine malerier viser Kari-Anne kvinnen i all sin nakenhet på en naturlig måte. Det er ikke den «perfekte» kroppen som står i fokus hos kunstneren, men det å vise frem den sensuelle og feminine siden av kvinnen, for samtidig å fremheve det sterke og stolte i selve kvinneskikkelsen.

naesso2

naesso1