Jens Johannessen

Jens Johannessen har en særpreget teknikk og var en av våre første nonfigurative malere. De siste årene har han trukket seg litt tilbake, men han er representert i de fleste norske hjem med sin grafikk. – Bildene mine er jo etter mitt skjønn ikke nonfigurative, det er figurative elementer hele tiden. Jeg kommer ikke vekk fra at jeg er nødt til å beholde noe, sier han.

Jens Johannessen2

Jens Johannessen1

johannessen3