Jan Olav Forberg

Han arbeider innenfor et bredt spekter av teknikker, som maleri, graffiti og ulike grafiske teknikker. Hans bilder har et moderne formspråk som tar opp i seg elementer fra vår visuelle virkelighet, som film, tegneserier og streetart. Han trykker all grafikk selv og legger vekt på tradisjonelt håndverk i sine arbeider.