Jan Baker

I mange av Jan Bakers motiver gjelder det at kunsten er et spørsmål om å boltre seg på tvers av fornuft og snusfornuft! Med et slikt perspektiv på egen profesjon skaper Jan Baker en uvanlig billedverden. Her kan alt skje, hvilket det også gjør når han bretter ut sitt fantasiliv.

Jan Baker1

Jan Baker2