Jacob Weidemann

Maleren Jakob Weidemann var en sentral og toneangivende kunstner og kulturpersonlighet i Norge gjennom hele 50 år. Hans kunst gjenspeiler som et prisme de forskjellige kunstretninger som dominerte her i landet i etterkrigstiden. Som mange andre av sin generasjon arbeidet han seg etter hvert over i nonfigurativt formspråk i sin søken etter en fornyelse av maleriet, for så til sist å ende opp med selveste blomsterengen som sitt motiv.

Jakob Weidemann3

Jakob Weidemann2

Jakob Weidemann1