Ingrid Thortveit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Mitt mål er ikke å kopiere naturen, derimot forsøker jeg med mine kunstverk å formidle en spesiell stemning. Gjennom nøye observasjoner av lys, farger, menneskelige uttrykk og kropps-språk, prøver jeg å få frem mellom-menneskelige samspill og genuine følelser» sier Ingrid.