Henriette Emilie Finne

Glimt er et stikkord, mellommenneskelige relasjoner, både på det åndelige og fysiske plan, er et annet. Myter, sagn og symboler kobler seg på bildenes fortellinger, som underliggende stemmer til mer hverdagslig tematikk, slik som kommunikasjon og kjønnsroller!

Teknikken Henriette benytter er ekspresjonistisk med tydelige linjer til samtidsmaleriet.

De er lag på lag med maling, akryl. Henriette veksler mellom tykke og tynne strøk og flater. Noe males med pensel, noe tømmes utover i store dammer, det sprutes, vaskes og tegnes med kull direkte inn i bildene.

Henriette E. Finne ønsker kun å antyde det enkelte bildes historie.

Finne1 Finne2 Finne3 Finne4