Helen Halstensen Dahl

For det meste arbeider jeg i det figurative uttrykk, men har de siste årene eksperimentert md forskjellige uttrykk og teknikker som bl.a. sand, silkepapir og pasta! Jeg har også blandet det figurative og abstrakte i samme bilde og har lage rene abstrakte bilder.

Helen Dahl1

Helen Dahl2