Hederspris til Larisa Skårvin

MJF til Larisa34 år gamle Larisa Skårvin (f. Tretjakova) er blitt tildelt Lions internasjonale organisasjons høyeste utmerkelse, Melvin Jones hederspris, for sitt engasjement i humanitært arbeid. Larisa får utmerkelsen for sin deltagelse i arbeidet med å hjelpe kriserammede barn i Latvia.
Vårt klubbmedlem Harald Nesset var leder for «Aksjon julefly» til Latvia. Innsatsen var konsentrert om området Bene som ligger sydvest for Riga. Det er stor fattigdom og arbeidsledighet i området. Harald traff Larisa første gang under en juletilstelning i 1993. En sjenert liten pike hadde fått i offisielt oppdrag å gi han en julepresang. Harald traff deretter Larisa hvert år i forbindelse med hjelpearbeidet i Latvia, og hun utviklet seg etter hvert til å bli en uunnværlig hjelper og tolk pga. sine gode engelskkunnskaper og personlige egenskaper.
I 2002 ble det humanitære arbeidet konsentrert om Namins krisesenter for barn i den lille byen Auce i nærheten av Bene. Krisesenteret drives på frivillig basis. Lilleaker Lions ble engasjert i arbeidet i 2006 med hjelp til bygningsmessig vedlikehold. De to siste årene har Lilleaker Lions samlet inn ca. 600.000 kr til fullstending renovering av krisesenteret. Dette prosjektet følger vi opp fra Norge. Se separat artikkel om «Kunstinntekt til krisesenter».
I 1997 var Larisa i Norge sammen med 10 lærere og 30 elever og bodde da på Kolbotn. I 2001 kom hun til Norge som aupair og gikk senere på folkehøyskole og ble værende i Norge. Hun fikk seg utdannelse innen økonomi og jobber i dag innenfor regnskap. Hun er gift og har en datter på to år, Victoria, og venter nå barn nummer to. Harald er gudfar til Victoria.
Uten Larisa ville ikke vår innsats i Auce vært mulig. Hun deltar aktivt og gjør en humanitær innsats for vanskeligstilte barn i sitt hjemland. Hun kan språket og kjenner kulturen og har kritisk sans som er uvurderlig hjelp for oss i et land hvor vi ikke kjenner forholdene godt nok.