Hanne Sorteberg

Hanne Sorteberg bor i Bestumveien i Oslo, der hun har eget atelier. Etter å ha malt strengt figurativt med landskap og portretter en periode, har hun nå løsrevet seg fra faste rammer, og jobber intuitivt med bildene. Hun maler akryl på lerret og har regnbuens farger og lys som gjennomgangstema. Vannets tilfeldige påvirkning på farger og maling er med på å definere resultatet. Mennesker og natur inspirerer bildene, der relasjoner og stemninger blir utforsket underveis i malerprosessen.

Sorteberg1 Sorteberg2 Sorteberg3 Sorteberg4