Gro Mukta Holter

Hun er spesielt opptatt av identitet og hvordan vi formes gjennom arv og miljø, et tema som hun benytter i sin kunst. Hun stiller spørsmål ved ulike identitetsbegreper, og temaene som går igjen er hukommelse, minner, inntrykk og informasjon som hjernen mottar og bearbeider. I arbeidene har hun referanser til populærkultur, historie, litteratur og filosofi. Her skaper hun en slags magisk realisme i grenseland mellom virkelighet og fiksjon der formen beveger seg mellom realisme/surrealisme.

GroMH5 GroMH4 GroMH3 GroMH2 GroMH1