Eva Harr

Motiv, koloritt, format… ord og titler. Alt dette er vesentlig, når bildet finner sin form.

Min alltid tilstedeværende lengsel etter å være i det maleriske rom, befinne meg i en strøm av ideer, være i arbeidet som en form for meditasjon. Dette driver meg stadig videre mot nye innfallsvinkler, nye blikk.

Eva Harr1

Eva Harr2

Eva Harr3