Ellen Eikenes

Min interesse i kunstarbeidet ligger i formale problemstillinger; særlig farge, oppbygging av form, rom og linjer. Målet er å utvikle maleriet slik at farge og form klinger sammen, samtidig som det oppstår dynamikk mellom motsetningene i maleriet; motsetningene i lys – mørke, ren – uren, farge og opak-transparent farge. I arbeidsprosessen søker jeg en balanse mellom det kontrollerte og det tilfeldige, mellom det spontane og det styrte.

Ellen Eikenes Kunst3 Ellen Eikenes Kunst4 Ellen Eikenes Kunst2

Ellen Eikenes kunst1