Dagfinn Knudsen

Jeg har alltid vært opptatt av å tegne mennesker, og helt siden barndommens vitsetegninger, har jeg hatt gleden av å karikere. På SHKS tegnet jeg mye croquis, men selv om det naturligvis er viktig å lære grunnreglene, ble det tidlig et poeng for meg å vrenge og vri på figuren. I bildene mine er jeg alltid ute etter å gjenskape en ytre virkelighet, og jeg har derfor bare unntaksvis brukt modell. I stedet er jeg interessert i å forenkle og stilisere kroppsformer, og dermed skape et individuelt uttrykk. Selve formen er veldig viktig, og jeg tøyer derfor gjerne grensene for det som er mulig.

knudsend3

knudsend2

knudsend1