Dag Hol

Dag Hol er opptatt av lyset i sine bilder, et lys som kommer innefra, men som man gjenkjenner i naturen.
Derfor er landskapet også viktig for ham, og lyset i landskapet, for det reflekterer menneskets plass i tilværelsen.
Han maler i en klassisk figurativ stil og samler et av Norges største publikum på sine store utstillinger,
med 3000 mennesker på åpningen, og 22000 på tre uker.

Hol4 Hol5 Hol3 Hol2 Hol1