Cathrine Knudsen

Cathrine Knudsen viderefører og utvikler sitt formspråk, utforsker flere farger og formale elementer hvor ulike blader har en fremtredende rolle. Hennes nyeste malerier uttrykker et slags «pust». Dette «pustet» kan tolkes både konkret og metaforisk. Løvets bevegelser på lerretene viser hvordan et vindpust virvler bladene rundt. Men også hvordan vinden spiller en rolle i kretsløpet ved å løsne bladene fra greinene de henger på. Et «pust» som symbol på sinnsro og kontemplasjon gjennom malerienes åpne flater og dempede koloritt. Et inn pust som trekker omgivelsene og naturen inn og et ut pust når man avslutter en anstrengende økt og trenger hvile. Nettopp et pusterom, en tilstedeværelse – en meditasjon over der man er, over hva man har opplevd og veien videre.

Cathrine Knudsen1

Cathrine Knudsen2

Cathrine Knudsen3
knudsenc6

knudsenc5

knudsenc4

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA