Calina Pandele Yttredal

Hun utforsker forholdet mellom lys, farge og rom i sine to – og tredimensjonale arbeider, blant annet malerier, tegninger, lysskulpturer, utsmykninger, sted – spesifikke installasjoner. Hennes kunstneriske produksjon omfatter et bredt spekter av materialer og formater. Sykluser i naturen og i menneskelivet, det foranderlige, er et overordnet tema i hennes verker.