Bli medlem i Lilleaker Lions


Vårt motto er som nevnt å hjelpe andre, samtidig som vi skal ha det hyggelig sammen. Lilleaker Lions ble startet i 1974. På nettsiden vår finner du mer om klubben, og på www.lions.no kan du lese mer om Lions som organisasjon.
VI ØNSKER Å INVITERE FLERE TIL MEDLEMSKAP.

Vi er stort sett i aldersgruppen 50 – 80 og er «gjennomsnittsmennesker» med tilknytning til Lilleaker-området. Gjennom medlemskapet har vi fått nye gode venner og et fint nettverk.

Vi ønsker oss enda flere medlemmer som ønsker å drive med veldedig arbeid og bruke av sin tid til å gjøre en innsats for andre. Vi tilbyr medlemskap i et sosialt miljø. Ta kontakt for mer informasjon:
• Bjørn Falkenberg, tlf. 981 19 967, formann i medlemskomiteen
• Bjørn Terje Hauge, tlf. 908 55890, klubbens president
• Vi har stand på CC Vest lørdag 9. juni under bydelsdagen

Vi har månedlige møter for å gå gjennom våre aktiviteter. I tillegg har vi et foredrag og avslutter med en enkel middag og hyggelig samvær. Vi har en årlig fest med ledsagere slik at disse også blir trukket inn i miljøet.

Vår hovedoppgave er å samle inn midler til veldedige formål og hjelpe trengende. Vårt største arrangement er kunst- og salgsutstillingen på Stoppestedet i Lilleaker sentrum i februar hvert år. I september arrangerer vi andeløp i Lysakerelven, og disse arrangementene gir en god inntekt. På vårparten har vi Lions tulipanaksjon. Vi har også inntekter fra utleie av selskapstelt og fra andre aktiviteter.

Alle midler vi samler inn går uavkortet til humanitære formål. Omtrent halvparten av de innsamlede midler brukes lokalt til å støtte trengende enkeltindivider, sykehjemmene, skolene, musikkorpsene, Stoppestedet m.m.
Nasjonalt støtter vi bl. a. Lions førerhundskole og rusforebyggende tiltak. Internasjonalt har vi fokus på Lions katastrofefond, et skoleprosjekt i Sierra Leone og støtte til et krisesenter for barn i Auce i Latvia. Her har vi bekostet rehabilitering av hele bygget, støtter driften og er i startfasen for å støtte videreutdannelse. For dette arbeidet har vi fått en latvisk hederspris.