Bjørnulf Dyrud

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter videregående og forberedende prøver i filosofi ved UIO, tar han en 5-årig utdannelse innenfor scenekunst. Dette fører ham også til Sveits hvor han er virksom som profesjonell scenekunstner i en 4-års periode. Under hele denne tiden har han malt og arbeidet med billedkunst. Etter hjemkomsten til Norge tar billedkunsten mer og mer av hans tid og fra 1997 har det gått henimot å bli hovedinntektskilde. Fra 2004 helt.

Dyrud3 Dyrud 4