Birgit Askestad

Askestad arbeider i en åpen og induktiv prosess. Enkelte ganger er fragmenter gjenkjennelige fra noe hun har sett i henne selv, andre ganger lar hun seg sjokkere over hva som tvinger seg fram. Bildene gjenspeiler kunstneren med variasjoner i uttrykket der de ekspressive og stillferdige møtes. Hun liker å enke at hennes bilder skal utfordre yttergrensene i hva øyet kan oppfatte av fargenyanser.

Hva er det som driver henne frem mot nye innsikter og nye landskap? Hun omtaler seg selv som ambisiøs, med stayerevne og stor viljestyrke. Inspirasjonen finner hun overalt, og med sitt sensitive vesen er alle sanser virksomme og mottagelige for nye oppdagelser.

Askestad3 Askestad2 Askestad1