Barbara Hasenmüller

Mine motiver er arkitektur- og reise-akvareller, maritime motiver og aktuelle croquis-tegninger , eller kroki-tegninger som det heter på norsk. Kroki er raske skisser av en modell og ofte en aktmodell. Krokitegninger er som regel gjort på noen få minutter. Modellen skifter positur og ny kroki tegnes. Jeg bruker kritt, diverse blyanter, kull og akvarell på papir og papp.