Astrid Skaaren-Fystro

«-Jeg håpet tidlig å bli kunstner, men det er et yrke du aldri kan være sikker på om du har tålmodighet eller evner til. Jeg har ikke gjort noen store hopp i min stilutvikling som kunstner, og jeg har aldri forlatt det figurative.»

 
 
 
 
 

skaaren-fystro2

skaaren-fystro1