Anne Næss

«Lyset spiller, fargene troller, bildet forandrer seg hele tiden, og når det klinger, er hensikten oppnådd. Det jeg ønsker å formidle, trer frem».

Anne Næss1

Anne Næss2