Anne Haavik

Mine malerier utgår som regel fra landskapet med alle dets ulike skiftninger i årstider og stemninger, ofte abstrahert og forenklet. Bildene kan også sees som uttrykk for indre følelser og opplevelser.

Jeg har i lengre tid arbeidet med akvarellmaleriet og dets unike uttrykksmuligheter og lyskraft. For øvrig arbeider jeg med skulpturportretter.

Anne Haavik kunst3Anne Haavik kunst2Anne Haavik kunst1