Anne-Britt Kristiansen

Anne-Britt Kristiansens utgangspunkt for maleriet er ofte fotografier av barn/voksne i ulike situasjoner som hun har fotografert. Hun ser på seg selv som en fargekunstner som bruker farger for å forsterke sitt uttrykk. Felles for maleriene er at figurene viser forskjellige sinnstilstander som bl.a. glede, tankefullhet eller sårbarhet. Kroppsholdningene viser på forskjellige måter ulike historier som ofte blir usagt. Maleriene bygges opp av flere lag med akrylmaling. Lag som skjuler andre lag. Ting blir malt over, noe fjernet eller korrigert.

Anne-Britt Kristiansen1

Anne-Britt Kristiansen2Anne-Britt Kristiansen3